DORIA ZAPUNGUZA UVUVI HARAMU ZIWA VICTORI

Imewekwa: Tuesday 07, February 2023

Doria zilizofanyika katika maeneo ya Ukanda wa Ziwa Victoria zimesaidia kupunguza vitendo vya uvuvi haramu, biashara ya samaki wachanga na utoroshaji wa mazao ya uvuvi kwenda nje ya nchi kwa asilimia 80.

Hayo yamesemwa leo (06.02.2023) Bungeni Jijini Dodoma na Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mhe. Abdallah Ulega wakati akijibu swali la Mbunge wa Jimbo la Muleba Kusini, Mhe. Dkt. Oscar Kikoyo aliyetaka kujua ni kiwango gani Vikosi Kazi (Task Forces) zimepunguza tatizo la uvuvi haramu katika Ziwa Victoria kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita.

Naibu Waziri Ulega amesema kuwa katika kipindi cha miaka mitatu (3) kuanzia 2017/2018 - 2019/2020, Kikosi Kazi kilifanya doria na operesheni katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Ziwa Victoria. Utekelezaji wa doria hizo uliwezesha kukamatwa kwa zana haramu zilizokuwa zikitumika katika shughuli za uvuvi ikiwemo nyavu za Makila, Makokoro, Nyavu za Timba (Monofilament) na nyavu za dagaa. Pia, vifaa vilivyokuwa vinatumika kwenye uvuvi haramu na utoroshaji wa mazao ya uvuvi ikiwemo injini za boti pamoja na gari.

Katika kipindi cha miaka mitatu (3) 2017/2018-2019/2020 Kikosi Kazi kilifanya kazi katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Ziwa Victoria. Matokeo ya doria hizo yaliwezesha kukamata zana haramu zilizokuwa zikitumika katika shughuli za uvuvi ikiwemo Nyavu za Makila 28, 867, Makokoro 532, Nyavu za Timba (Monofilament) 262, Nyavu za dagaa 257, pamoja na injini 10 na gari 5.

Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia Sekta ya Uvuvi inaandaa Mkakati wa Usimamizi wa Rasilimali za Uvuvi unaolenga kudhibiti uvuvi haramu na biashara haramu ya mazao ya uvuvi. Mkakati huo una vipaumbele vya muda mrefu na muda mfupi. Utekelezaji wa mkakati huo utashirikisha Wizara na Taasisi mbalimbali zikiwemo Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Jamii za Wavuvi na Wadau wengine wa Sekta ya Uvuvi wakiwemo NGOs na CBOs.

Aidha, Sekta ya Uvuvi imeanzisha vituo vya doria (16) katika Ukanda wa Ziwa Victoria ikiwemo maeneo ya mipakani ili kuimarisha shughuli za Ulinzi na Usimamizi wa Rasilimali za Uvuvi na kudhibiti mianya ya utoroshaji wa mazao ya uvuvi kwenda nje ya nchi. Vituo hivyo viko katika Mkoa wa Mwanza vituo (3), Mkoa wa Simiyu (1), Mkoa wa Mara (3), Mkoa wa Geita (1) na Mkoa wa Kagera (8).

Vilevile, kwa sasa Serikali inaendelea kutoa elimu kwa wavuvi ili kuondokana na matumizi ya zana haramu ambazo zinatishia kupungua kwa samaki katika maji ya asili. Hivyo, nitoe wito kwa wavuvi, wafanyabiashara na jamii kwa ujumla kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia Sheria ya Uvuvi Na. 22 ya mwaka 2003 na Kanuni za Uvuvi za mwaka 2009 pamoja na marekebisho yake.

Pia Naibu Waziri Ulega amesema kuwa uvuvi haramu husababisha kupungua kwa samaki wazazi na hivyo kusababisha kupungua kwa samaki katika Ziwa Victoria. Aidha, amesema kuwa serikali itaendelea kufanya doria zitakazosaidia kudhibiti uvuvi haramu ambapo amewataka wataalam wanaoshiriki doroa hizo kuwa waadilifu na waaminifu katika kutekeleza kazi hiyo. Haya ameyasema akijibu maswali ya nyongeza ya Mhe. Dkt. Oscar Kikoyola.

Vilevile Naibu Waziri Ulega alijibu maswalli ya Mbunge wa Jimbo la Ukerewe aliyetaka kujua ni lini mikopo ya zana za kisasa za uvuvi zikiwemo boti itatolewa, ambapo alisema serikali ya Awamu ya sita imejizatiti katika kuondoa uduni na kero ya wavuvi ya kutumia vyombo hafifu, hivyo kuamua kuwapatia vyombo vya uvuvi vya kisasa na tayari taratibu za kupata zana hizo zimekamilika na tayari zipo boti takribani 160 za kisasa zitakazogawiwa kwa wavuvi waliotimiza vigezo vilivyowekwa na serikali. Pia serikali imetoa fedha takribani bilioni 20 kwa ajili ya ufugaji wa samaki ili kuongeza uzalishaji wa samaki aina ya sato na walengwa ni vikundi vya vijana na wanawake.

.