Utaratibu wa kupata leseni ya biashara ya mifugo hai

utaratibu wa kupata leseni ya biashar ya mifugo hai;

kwa biashara ya nje na ndani ya nchi

.